zondag 26 mei 2013

Achtergrond informatie

Zoals Willem al in zijn blog schreef betekent dit dus dat er een nieuw project gaat starten!
Een nieuw groeiproject betekent dan ook een aparte blogspot om alle vorderingen op een rijtje te zetten.

De verschillende meubeltjes zullen we tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten verder uit gaan werken. Op termijn kunnen we ze dan in een kijkkast gaan voegen, die elk voor zichzelf en naar eigen ontwerp gaat maken.
Voor de ontwerpen en ideeën worden we ondersteund door de bouwtekeningen van DHN en verschillende workshops van P&M. Ik ga dit niet bij elke nieuw item apart vermelden, dit is mijn algemene bronvermelding.

De andere leden van de groep gaan het project in 1:12 maken, maar omdat ik toch graag een heel huisje in wil gaan richten, ga ik me op de 1:24 toer begeven. Leuk, want mijn groepsgenoten weten dit nog niet, en mijn eerste kastje is al in 1:12 gemaakt. Maar ik ga de inhaalslag wel halen!

We spraken in de groep al eerder over dit onderwerp. Hierdoor had ik in de afgelopen periode al wat informatie op Wikipedia over de Shakers opgezocht.

Ik ben zelf niet zo gecharmeerd op welke wijze de Shakers hun geloof beleefde, maar de eenvoud in hun leefstijl spreekt me daarentegen erg aan, en dit is ook de reden dat ik me met de bouw van zo'n huis bezig wil houden. Natuurlijke materialen en alles in eenvoud en perfectie!

Het gaat een leuk project worden!

Achtergrond informatie over de Shaker-gemeenschap:
(vertaling uit het Engels)

De Shakers waren een van de weinige religieuze groepen die in het achttiende-eeuwse Engeland gevormd afgetakt van mainstream protestantisme.  Nieuwe gemeenschappen van "charismatische" Christenen nam ook vorm in deze tijd. Een van de belangrijkste van deze nieuwe bewegingen was de Verenigde Vereniging van Gelovigen in Christus 'Tweede Verschijnen (USBCSA), of de Shakers. Terwijl hun kloosterleven, communitaristische leven uitgebreid is bestudeerd, is er weinig aandacht besteed aan Shaker prediking, vooral in de vroege dagen van het ontstaan. De eerste leden van de groep werden bekend als "Shaking Quakers" vanwege de extatische aard van hun erediensten.

Begonnen in 1747, waarbij de leden keken naar een vrouwelijk leiderschap. Jane Wardley en Ann Lee waren de belangrijkste. Jane Wardley was een uitgesproken prediker, die haar volgelingen aangespoord om:
Te b
ekeren: Want het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde profeteerde van oude is over te komen. De bruiloft van het Lam, de eerste opstanding, het nieuwe Jeruzalem, afstammen van boven, deze zijn nu zelfs op de deur. En wanneer Christus verschijnt weer, en de ware kerk stijgt in volle en transcendente glorie, dan zijn alle anti-christelijke denominaties-de priesters, de kerk, de paus-zullen worden weggevaagd.


Ann Lee voegde zich bij hen rond 1758 en al snel nam zij de leiding van de kleine gemeenschap. Het verlies van vier kinderen op jonge leeftijd gaf een groot trauma voor "Moeder Ann," als haar volgelingen haar later belde. Ze beweerde talrijke onthullingen over de val van Adam en Eva en haar relatie tot geslachtsgemeenschap. Ze had de "Moeder van de nieuwe schepping," die haar volgelingen opriep om hun zonden te belijden, al hun wereldse goederen te geven, en celibaat te gaan leven.

Haar kleine gemeenschap werd al snel bekend om zijn enthousiaste eredienst met "zingen en dansen, schudden en schreeuwen, het spreken met nieuwe tongen en profeteren, met al die verschillende gaven van de Heilige Geest in de primitieve kerk." De Shakers, zoals ze zichzelf noemden, zagen zichzelf als de avant-garde van het koninkrijk van God, de weg te bereiden voor het nieuwe tijdperk waarin Gods wil werd gedaan op aarde. In het koninkrijk, zoals in de Shaker gemeenschap, was er "noch trouwen, noch ten huwelijk." Het celibaat was een voorbereiding op het koninkrijk. In 1774 emmigreerde Ann Lee met ongeveer acht van haar volgelingen naar New York state. Daar predikte zij hun leerstellingen, maar dit was een moeilijke tijd tot vaststelling Shakerism in Amerika.


       

De leden van de religie moest splitsen om inkomsten te genereren om Shakerism vestigen. Toen ze er eindelijk in geslaagd waren om een ​​stuk grond te kopen -ongeveer acht mijl ten noordwesten van Albany- (werd later bekend als Watervliet). Ann was zelf een machtig prediker en charismatische persoonlijkheid, reizen rond de koloniën, met name in New England, predikende haar gospel uitzicht. Wanneer ze geconfronteerd worden over het recht van een vrouw om te preken, antwoordde ze dat "alle kinderen, zowel mannelijke als vrouwelijke, onder voorbehoud van hun ouders moeten zijn, en de vrouw, die tweede, onderworpen aan haar man, die de eerste moet zijn, maar wanneer de man is verdwenen, het recht van de overheid behoort tot de vrouw: Dus is de familie van Christus "

 Terwijl hun gemeenschappen groeiden, deelden de mannen en vrouwen het leiderschap van de Shaker gemeenschappen. Vrouwen preekte en ontvingen openbaringen van de Heilige Geest. Deze viel op hen neer. Bloeiende op het religieuze enthousiasme van de eerste en tweede Great Awakenings, de Shakers verklaard hun messiaanse, communitaristische boodschap met significante respons. En zoals iemand een omschrijving gaf: "De wijsheid van hun instructies, de zuiverheid van hun leer, hun Christus-achtige houding, en de eenvoud van hun manieren, alles leek echt apostolical." The Shakers vormen een kleine, maar belangrijke utopisch reactie op het evangelie. Prediken in hun gemeenschappen kenden geen grenzen van geslacht, sociale klasse, of onderwijs.

Discover_HistoricBldgs

De Shakers bouwden meer dan twintig nederzettingen die minstens 20.000 bekeerlingen trok in de eeuw erop. Streng gelovigen in celibaat, Shakers verworven hun leden door middel van conversie, het onderwijzen van kinderen, en adoptie van weeskinderen. Sommige kinderen, zoals Isaac N. Youngs, bekeerde zich tot de Shakers toen ook zijn ouders kwamen, groeide op tot trouwe lid tot zijn volwassen leeftijd. De Shaker's onderwijssysteem was zeer geavanceerd. De educatieve onderwerpen zoals lezen, spelling, oratie, rekenen en omgangsvormen waren erg belangrijk. De jongens volgden de lessen tijdens de winter en de meisjes in de zomer. Ouders buiten de gemeenschap respecteerde het onderwijssysteem van de Shakers zo veel dat ze ervan profiteerde door hun kinderen ook in de Shaker dorpen ondewijs te laten volgen. De kinderen worden door de ouders bij het dorp afgezet om opgeleid te worden, om enkele jaren later ze weer terug te halen.Bertha Lindsay and Wiggles, 1970. Alice Howland and Rex, ca. 1935. Martha Frost and a cat on the Infirmary steps, ca. 1958. Girls picnicking with Rex, 1932. Girls sledding with Rex, 1932. Girls at play with Dewey. Shaker Sister and Dewey. Dewey the Dog. Brother Irving Greenwood and Dewey. Dewey the Dog. 11_p42 66_p18 Brother Irving Greenwood and Dewey, 1923.


Degenen die niet uit de Shaker gemeenschap werden verwijderd door hun ouders waren niet de enigen te vertrokken. Zodra kinderen eenentwintig jaar oud werden, kregen ze de mogelijkheid om bij de Shakers te blijven. Minder dan 25 procent van de jonge volwassenen bleven in de gemeenschap. De omzet was hoog, de groep bereikte maximale grootte van ongeveer 5.000 volwaardige leden in 1840, maar vanaf december 2009 waren er nog slechts drie leden over. Ze  wonen momenteel in Sabbathday Lake, Maine. Slechts een paar van de oorspronkelijke Shaker gebouwen zijn nog steeds in gebruik. 
Meubels van de Shakers:

Er zijn veel voorbeelden van Shaker meubelen overgebleven en  bewaard, met inbegrip van de populaire vormen zoals Shaker tafels, stoelen, schommelstoelen (gemaakt in verschillende maten), en kasten. Collecties van Shaker meubelen worden onderhouden door vele kunst-en historische musea in de Verenigde Staten en Engeland, maar ook in tal van prive-collecties. De uitgangspunten van Shaker ontwerp hebben inspiratie gegeven aan enkele van de mooiste ontwerpers van moderne meubels. Ook vele idealen van meubels gevormd rond de gemeenschappelijke Shaker meubilair constructie. Hier een aantal meubelstukken

 
       
 
 
Genoeg achtergrond informatie voor nu, om snel aan de slag te gaan!